Několik věcí, které opravdu umíme

Připravíme vám nejen fotografie objektů a situací, ale získáte od nás také:

Ortofoto mapy

Zdravotní stav rostlin

Teplotní pole 

Inspekční lety

Přesné ortofotomapy

Umíme připravit přesné ortofoto mapy, které vám umožní detailní pohled na snímkované oblasti. Spolu s přesnou informací o poloze vám umožní kdykoli změřit rozměry nebo obsahy konkrétních ploch.

Zdravotní stav rostlin

Snímkování multispektrální kamerou umožňuje získat přehled o zdraví rostlin  a zanesení stavu do přesně zaměřené mapy. Tato data mohou sloužit jako podklad v případě řešení pojistných událostí.

Multispektrální mapu umíme připravit ve formátech přijatelných moderními zemědělskými stroji. Jedná se o skvělý základ pro přesně cílené zemědělství.

Ortofoto mapa

Multispektrální mapa

Kombinovaný pohled

Teplotní pole

Umíme snímat teplotní pole termokamerou. Z těchto dat umíme připravit podrobnou mapu s přehledem teplot jednotlivých míst na snímané ploše.

Takto získaná data jsou cenným pomocníkem ve stavebnictví (tepelné ztráty staveb, průsaky vody), energetice (kontrola článků fotovoltaických elektráren) nebo v zemědělství (indikátor vlhkosti půdy). Data též vhodně doplňují multispektrální snímky.

DJI Enterprise

Náš tým 

Máme tu práci rádi, věřím, že Vám umíme pomoci, 
Simona

Simona Horáková

Pilot, Analýza dat, Jednatel

Tel: 724644840

simona.horakova@check.land

Jaroslav Řešátko

Jednatel, Pilot

jaroslav.resatko@check.land

Jiří Smola

Pilot,Technik, Jednatel

jiri.smola@check.land